Nu finns vårt senaste yttrande angående ansökan om vindkraftsparken Aurora tillgängligt på sidorna: “Havsbaserade fågelstudier” och “Remissvar och yttranden“. Vi har i dagarna lämnat in det tillsammans med BirdLife Sverige.

Området som OX2 vill exploatera är synnerligen olämpligt med tanke på att det passerar många miljoner fåglar genom området varje vår och höst. Dessutom fyller området en viktig ekologisk funktion för havsfåglar som sillgrissla och tordmule.