Dagens vandring på Gråbo blev av flera orsaker en mycket trevlig sådan. Dels för att vi blev tolv deltagare som ville ut i gråvädret för att umgås, för att det kom tre nya ansikten, där två av dessa hade kört ganska långt, varav en gick med sin barnvagn och den tredje som rastade sin lilla hund anslöt till vår grupp. Så blir fågelvandringarna svårslagna.

Det blev en bra start för snart passerade vi en mindre fågelmatning i Furulundskogen där våra tre mesarter fanns, en större hackspett, nötväcka, några kajor, en kråka och tre ringduvor på marken. Därefter lyssnade vi på blåmesen som startat sin vårsäsong, det var då en åskådare blev intresserad och bjöds med av en av våra deltagare.  Bra initiativ!

Nötväckan är en fågel som man ofta ser även under vintern. Den enda tättingen som kan “gå” med huvudet nedåt på en trädstam. Foto: Per Smitterberg.

Förbi Krookska dungen fick vi höra den energiske gärdsmygen, ny för vissa. Där fanns även en stor flock med gulsparvar och femtio tamduvor på ett villatak. I Kvarteret Skäran satt både gulsparvar, några grönfinkar, gråsparvar, domherrar och dagens ”lilIa” överraskning turkduvan. Även den ny för någon. 

I nästa kvarter, Lien, satt fyra domherrar väldigt nära. Avslutningsvis nära Bogen 1 jagade fem skrattmåsar en fiskmås som hittat något som den hade i näbben. Drygt tjugo arter såg och hörde vi på det begränsade området. Det är mycket bra med tanke på den hårda vinter vi har, där småfåglarna annars är betydligt färre än tidigare ”höstvintrar.”

Den som ledde denna glada vandring var Sivert Söderlund