Vi håller på traditionen och hoppas på ejdersträck samt andra sträckgäster. Som tidigare bjuder föreningen på korv och ”glödande grillplats”, men ta med egen dryck och övrig matsäck. Samling kl. 08:00 vid Hammarudd.
Ledare är Sven-Olof Lundgren tel. 070 267 73 24.