Som mest var vi 9 stycken uppe i tornet, och som jag misstänkte drog det svala vindar från havet i den sydostliga vinden. Fåglar då? Jo totalt fick vi in 29 arter och fick lära oss hur gärdsmygens varningsläte låter. 

Roligast var nog trana med två ungar och en lärkfalk jagande trollsländor, som båda hade vänligheten att visa upp sig nära tornet. 

Lärkfalk på trollsländejakt i Storsund. Foto: Per Smitterberg.

Tornets undre plan är knappt användbart för att buskar täcker utsikten, något steg i den övre trappen börjar bli dåligt, och den en gång så trevliga spången har sett sina bättre dagar tyvärr. Enligt rykten från Länsstyrelsen är åtgärder på gång när pengarna anländer. Men allt som allt en bra dag, vinden mojnade och med solen i ryggen blev det ett fantastiskt ljus över Storsund. Väderutsikten var lite oroande men nederbörden stannade vid ”24 droppar regn”. 

Ledare var Sven-Olof Lundgren.